Livsarkivet

För dig som vill underlätta för dina anhöriga att planera begravningen finns Livsarkivet. Ett enkelt dokument där du fyller in dina egna önskemål inför livets slut. Därigenom förvissar du dig om att din vilja framkommer tydligt.

Vill du skriva ner dina önskemål eller se vad dokumentet innehåller, klicka på länken Livsarkivet. Önskar du hjälp att fylla i Livsarkivet, kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

Det är viktigt att informera närstående att önskemålen är nedtecknade samt var dokumentet finns. På Hallsénius & Stenholm har vi möjlighet att förvara Livsarkivet åt dig.

Livsarkivet