Gravplats

Det mest vanliga är att stoftet gravsätts på hemförsamlingens begravningsplats.
Ny gravplats väljs av anhöriga i samråd med kyrkogårdens personal.
 

Exempel på olika gravskick:

  • Jordgrav, för en eller flera kistor och urnor.
  • Gravplats för urnor och aska
  • Urngrav, för en eller flera urnor.
  • Urnkammare eller Kolumbarium, speciella gravrum för urnor.
  • Askgravlund, en grav för aska utan urna.
  • Askgravplats, en grav för aska med eller utan urna.
  • Minneslund, gräva ner/strö ut askan inom ett bestämt område på kyrkogården.  (Anhöriga tillåts ej att närvara vid gravsättning i minneslund)
  • Strö askan över vatten eller naturmark. (Tillåts endast efter godkännande från Länsstyrelsen).
Gravplats