Försäkringsinventering

source link

Utbetalningar från försäkringsbolag fungerar inte alltid per automatik vid dödsfall.
Stora belopp blir därför inte utbetalade - för att ingen gör anspråk på dem. 

 
Knivsta Begravningsbyrå samarbetar samt förmedlar kontakten med Efterhjälpen.
De gör en grundlig försäkringsinventering inom den svenska livförsäkringsmarknaden. Exempel på försäkringstyper som försäkringsinventeringen omfattar kan vara:

go to site Tjänstepensioner, Avtalspensioner, Familjepensioner, Efterlevandepensioner, Kapitalförsäkringar, Privata Försäkringssparanden, Medförsäkringar, Livförsäkringar, Försäkringsklassade låneskydd, Grupplivsförsäkringar, Begravningskassor, Medlemsförsäkringar m.fl.

enter site Tjänsten kostar endast 1.500 kr om Knivsta Begravningsbyrå förmedlar uppdraget.

En sammanställning redovisas efter ca 3 veckor.

8481567