Försäkringsinventering

Utbetalningar från försäkringsbolag fungerar inte alltid per automatik vid dödsfall.
Stora belopp blir därför inte utbetalade - för att ingen gör anspråk på dem.

Hallsénius & Stenholm samarbetar, samt förmedlar kontakten med Cynk.
De gör en grundlig försäkringsinventering inom den svenska livförsäkringsmarknaden. Exempel på försäkringstyper som försäkringsinventeringen omfattar kan vara:

Tjänstepensioner, Avtalspensioner, Familjepensioner, Efterlevandepensioner, Kapitalförsäkringar, Privata Försäkringssparanden, Medförsäkringar, Livförsäkringar, Försäkringsklassade låneskydd, Grupplivsförsäkringar, Begravningskassor, Medlemsförsäkringar m.fl.

Tjänsten kostar endast 1.800 kr om Hallsénius & Stenholm förmedlar uppdraget.

En sammanställning redovisas efter ca 3 veckor.

Rönn