Jag vill tacka er för all hjälp kring begravningen av min mor…Första kontakten med Elaine Lindström kändes oerhört bra mitt i alla jobbiga känslor.
Själva minnesstunden i Stillhetens kapell var väldigt vacker…Det har varit proffsigt, värdigt och vackert rakt igenom. Tusen tack för att vi nu har ett ljust sista minne av mamma att med oss i livet.

Vänliga hälsningar
Helen Malmsten